Dự án Xây dựng tuyến đường sắt đô thị Hà Nội (Tuyến 1) giai đoạn 1, vốn ODA Nhật

  06/03/2017

Phối hợp với các công ty của Nhật thực hiện dịch vụ tư vấn, khảo sát, thiết kế hệ thống cấp thoát nước và xử lý nước thải cho các ga tàu điện ngầm

Tin tức mới