Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng Bắc Thăng Long-Vân Trì, Hà Nội, vốn ODA Nhật bản

  06/03/2017

Dịch vụ cung cấp: VIWASE hợp tác với công ty của Nhật thực hiện dịch vụ tư vấn thiết kế, giám sát thi công hợp phần nhà máy xử lý nước sạch (CS 50.000m3/ngd) và nhà máy xử lý nước thải (CS 38.000m3/ngd) và một số hạng mục khác

Tin tức mới